Bostäder

Elinegård Tröskverket 3 2017-2019: Nybyggnad av lägenheter och butikslokal med garage Beställare: Bonava Beställarombud: Manne Aronsson Projektkostnad: ca 170 mkr Entreprenadform: Totalentreprenad Upphandlingsform: Privat Ersättningsform: Fast BTA: – Uppdrag: Projektchef Stämpen Ungdomslägenheter 2015-2016: Kv Stämpen. Nybyggnad av 130 ungdomslägenheter och