Kommersiella fastigheter

Trelleborgs AB 2007: Huvudkontor, ombyggnadsprojekt Beställarombud: Bertil Nilsson Drottningen 2017-2021: Nybyggnad av kontor Beställare: Cimbria Fastigheter Drottningen AB Beställarombud: Anders Bengtsson Projektkostnad:  150 miljoner Entreprenadform: Totalentreprenad med samarbetsformen partnering Upphandlingsform: Privat/LOU Ersättningsform: Riktpris med incitament BTA: 7.800 kvm Uppdrag: Projektledare

Bostäder

Elinegård Tröskverket 3 2017-2019: Nybyggnad av lägenheter och butikslokal med garage Beställare: Bonava Beställarombud: Manne Aronsson Projektkostnad: ca 170 mkr Entreprenadform: Totalentreprenad Upphandlingsform: Privat Ersättningsform: Fast BTA: – Uppdrag: Projektchef Stämpen Ungdomslägenheter 2015-2016: Kv Stämpen. Nybyggnad av 130 ungdomslägenheter och