Hållbarhet ett av fokusområdena på Magnacon, därför är det naturligt för oss att stå bakom LFM30.

LFM30 är ett aktörsdrivet initiativ som ämnar påskynda klimatomställningen med utgångspunkt från Malmö stad och tar sikte på att staden ska vara Sveriges klimatsmartaste stad år 2030.

–Som en del i samhällsbyggandet vill vi självklart bidra. Därför har vi skrivit under Malmös lokala Färdplan 2030. Det innebär att vi kommer verka för den nödvändiga omställningen till ett hållbart och klimatneutralt byggande. Vårt mål är att kunna bidra med större djup och bredd i klimatfrågan tillsammans med andra aktörer i regionen säger Anders Hinn, Delägare på Magnacon

Den lokala färdplanen stöttas bland annat av Sveriges Byggindustrier, Fossilfritt Sverige och Informationscentrum för hållbart byggande – och tar sikte på sex stycken fokusområden; som bland annat berör; affärsmodeller, cirkulär ekonomi, design, process och klimatkalkyl, klimatneutrala byggmaterial- och byggarbetsplatser.

Magnacon undertecknar Lokal Färdplan Malmö 2030