Magnacon har vi fullt upp att göra och är glada över att Anders Hinn har börjat hos oss. Det är en
välkommen förstärkning och tillsammans ska vi nu fortsätta att utveckla Magnacon som projektledningsföretag
inom bygg och fastighet. Anders har mångårig erfarenhet både från konsult- och entreprenadsidan inom
byggbranschen, och kommer närmast från en tjänst som utvecklingschef på Wästbygg. Genom den kompetens
som han tillför kan vi nu bredda vårt erbjudande inom bland annat samhällsfastigheter och logistikbyggnader
och bli en än mer komplett partner till hela byggbranschen.

Så här säger Anders själv om sitt nya jobb:

– Det känns väldigt inspirerande att vara tillbaka i konsultbranschen och få arbeta med bygg- och
projektledning igen. Vad som har drivit mig under alla år är att verka för att utveckla och förbättra hela
samhällsbyggnadsprocessen. Allra bäst möjlighet till påverkan på det området finns i byggprojektens tidiga
skeden, och det är där som vi på Magnacon har mycket erfarenhet.
Intresset för att driva förändringsarbete har gjort att jag även engagerat mig i branschorganisationen
Byggcheferna och jag sitter i deras styrelse på nationell nivå sedan flera år tillbaka. Där är utvecklingsfrågor för
hela samhällsbyggnadsbranschen ständigt aktuella. Under senare år har bland annat kampanjen “Stoppa
machokulturen” varit en viktig fråga för att uppnå en jämnare könsfördelning i branschen.
Jag ser nu fram emot att sätta mig in i mina nya arbetsuppgifter på allvar och att lära känna Magnacons
uppdragsgivare. Min ambition är att vi tillsammans ska skapa förutsättningar för framgångsrika och lönsamma
byggprojekt.

Pressinformation Anders Hinn

Vi hälsar Anders Hinn välkommen till Magnacon!