HYRESRÄTTER

Elinegård Tröskverket 3

2017-2019: Nybyggnad av lägenheter och butikslokal med garage

Beställare: Bonava

Beställarombud: Manne Aronsson

Projektkostnad: ca 170 mkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Upphandlingsform: Privat

Ersättningsform: Fast

BTA: -

Uppdrag: Projektchef

Stämpen Ungdomslägenheter

2015-2016: Kv Stämpen. Nybyggnad av 130 ungdomslägenheter och idrottshall

Beställare: Malmö stad, Stadsfastigheter & MKB

Beställarombud: Peter Hingström

Projektkostnad: 120 mkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

BTA: 6 500 m2

Uppdrag: Byggledning

Ringstorpshöjden

2011-2015: Nybyggnad av 191 hyresrätter i 16 radhus och tre punkthus om 12-16 våningar.

Beställare: Helsingborgshem

Beställarombud: Klas Karlsson

Projektkostnad: 500 miljoner

Entreprenadform: Totalentreprenad med samarbetsformen partnering

Upphandlingsform: LOU

Ersättningsform: Incitament med riktpris

BTA: 22.230 kvm

Uppdrag: Projektledare

BOSTADSRÄTTER

Skofabriken - Malmö

2022: Ombyggnation till 56 bostadsrätter

Beställare: Sundprojekt AB

Uppdrag: Projekt- och byggledare

Limhamnsläge

2015-2024: Utbyggnad av ett nytt exploateringsområde med såväl hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter och kommersiella lokaler.

Beställare: Bonava

Beställarombud: Kristina Gradin

Projektkostnad:  1000 miljoner

Entreprenadform: Totalentreprenad

Upphandlingsform: Privat

Ersättningsform: Fast

BTA: Utbyggnad av bostäder om ca 122.000 kvm

Uppdrag: Projektchef och ansvarig för allt från projektering, rivning, upphandling till försäljning av fastigheter

 

Elinegård

2015-2024: Utbyggnad av ett nytt exploateringsområde med bostäder och kommersiella lokaler

Beställare: Elinegård Utvecklings AB

Beställarombud: Kristina Gradin

Projektkostnad:  700 miljoner

Entreprenadform: Totalentreprenad

Upphandlingsform: Privat

Ersättningsform: Fast

BTA: Utbyggnad av bostäder om ca 185.000 kvm

Uppdrag: Verksamhetsansvarig i ett exploateringsbolag och ansvarig för allt från projektering, utbyggnad av infrastruktur, fastighetsbildningar till försäljning av fastigheter

Måsen

2007-2010: Nybyggnad av 201 bostäder

Beställare: JM

Beställarombud: -

Projektkostnad:  675 miljoner

Entreprenadform: Totalentreprenad

Upphandlingsform: Privat

Ersättningsform: Fast

BTA: 32.000 kvm bostäder

Uppdrag: Projektchef

Slottshöjden - Kopparmöllegatan

2005-2008: Nybyggnad av bostäder

Beställare: Brf. Capella, Vega och Sirius

Projektkostnad:  370 miljoner

Entreprenadform: Totalentreprenad

Upphandlingsform: Privat

Ersättningsform: Fast

BTA: 15.000 kvm

Uppdrag: Projektledare

Bostäder
Märkt på: