bostädER.

 

Hyresrätter

Elinegård Tröskverket 3

Elinegård Tröskverket 3

2017-2019: Nybyggnad av lägenheter och butikslokal med garage

Beställare: Bonava
Beställarombud: Manne Aronsson
Projektkostnad: ca 170 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad
Upphandlingsform: Privat
Ersättningsform: Fast
BTA: –
Uppdrag: Projektchef

Stämpen Ungdomslägenheter

Stämpen Ungdomslägenheter

2015-2016: Kv Stämpen. Nybyggnad av 130 ungdomslägenheter och idrottshall

Beställare: Malmö stad, Stadsfastigheter & MKB
Beställarombud: Peter Hingström
Projektkostnad: 120 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad
BTA: 6 500 m2
Uppdrag: Byggledning

Ringstorpshöjden

Ringstorpshöjden

2011-2015: Nybyggnad av 191 hyresrätter i 16 radhus och tre punkthus om 12-16 våningar.

Beställare: Helsingborgshem
Beställarombud: Klas Karlsson
Projektkostnad: 500 miljoner
Entreprenadform: Totalentreprenad med samarbetsformen partnering
Upphandlingsform: LOU
Ersättningsform: Incitament med riktpris
BTA: 22.230 kvm
Uppdrag: Projektledare

Bostadsrätter

Skofabriken - Malmö

Skofabriken - Malmö

2022: Ombyggnation till 56 bostadsrätter

Beställare: Sundprojekt AB

Uppdrag: Projekt- och byggledare

Limhamnsläge

Limhamnsläge

2015-2024: Utbyggnad av ett nytt exploateringsområde med såväl hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter och kommersiella lokaler.

Beställare: Bonava
Beställarombud: Kristina Gradin
Projektkostnad:  1000 miljoner
Entreprenadform: Totalentreprenad
Upphandlingsform: Privat
Ersättningsform: Fast
BTA: Utbyggnad av bostäder om ca 122.000 kvm

Uppdrag: Projektchef och ansvarig för allt från projektering, rivning, upphandling till försäljning av fastigheter

Elinegård

Elinegård

2015-2024: Utbyggnad av ett nytt exploateringsområde med såväl hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter och kommersiella lokaler.

Beställare: Bonava
Beställarombud: Kristina Gradin
Projektkostnad:  1000 miljoner
Entreprenadform: Totalentreprenad
Upphandlingsform: Privat
Ersättningsform: Fast
BTA: Utbyggnad av bostäder om ca 122.000 kvm

Uppdrag: Projektchef och ansvarig för allt från projektering, rivning, upphandling till försäljning av fastigheter

Måsen

Måsen

2007-2010: Nybyggnad av 201 bostäder

Beställare: JM
Beställarombud: –
Projektkostnad:  675 miljoner
Entreprenadform: Totalentreprenad
Upphandlingsform: Privat
Ersättningsform: Fast
BTA: 32.000 kvm bostäder

Uppdrag: Projektchef

Slottshöjden - Kopparmöllegatan

Slottshöjden - Kopparmöllegatan

2005-2008: Nybyggnad av bostäder

Beställare: Brf. Capella, Vega och Sirius
Projektkostnad:  370 miljoner
Entreprenadform: Totalentreprenad
Upphandlingsform: Privat
Ersättningsform: Fast
BTA: 15.000 kvm

Uppdrag: Projektledare