Datalagringspolicy

 

Magnacon AB värnar starkt om sina intressenters integritet. Denna policy styr hur bolaget samlar in, skyddar, använder och lagrar personuppgifter.

Genom att ingå avtal med bolaget, skriftligt eller muntligt, eller delta på något av våra event godkänner du vår datalagringspolicy och behandling av dina personuppgifter samt agerande av sekretess. Du godkänner också att kommunikation mellan oss kan ske genom elektroniska kommunikationskanaler.

I de fall ni lämnar information till oss via en kommunikationskanal, samtycker ni också till att eventuella personuppgifter lagras, används till de ändamål de är avsedda för och gallras enligt rutin.

Uppgifter används främst till avsedda ändamål, men kan även användas för att följa upp vår relation.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom vid lagstadgade krav.

Intressent har alltid rätt att begära ett utdrag över egna uppgifter, få dem korrigerade eller raderade, om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in.

Vår kanal för kontakt inom frågor som berör GDPR är epost adressen info@magnacon.se