Verksamhetspolicy

(Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö)

Magnacons affärsidé är att erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom bygg- och fastighetsbranschen genom våra värdeord; ENGAGERA – GLÄDJA – LEVERERA!

I dialog med våra kunder uppfyller vi deras förväntningar på de tjänster vi erbjuder och vara en av regionens mest ansedda rådgivare inom bygg och fastighet!

Vi verkar för att vårt och våra kunders klimatavtryck skall minska genom medvetna val

Vi skall vara en säker och hälsosam arbetsplats

Vi skall följa gällande lagar och krav samt ständigt förbättra oss!