KONTOR

Areco Properties - Rektangeln 10

Planerat till 2022: Kontorsbyggnad, nyproduktion

BTA: 3 611 m2

Uppdrag: Projektledning, Byggledning, KA & BAS-P

Ångfärjan

2013-2020: Nybyggnad av 150 bostäder, kongresscenter och hotell samt flytt av en befintlig byggnad

Beställare: Midroc

Beställarombud: Christian Ahlcrona

Projektkostnad:  1000 miljoner

Entreprenadform: Totalentreprenad

Upphandlingsform: Privat

Ersättningsform: Fast

BTA: 30.000 kvm kongress och hotell samt 15.000 kvm bostäder

Uppdrag: KA

Vasatorps Golfklubb

2011-2013: Om- och tillbyggnad av Vasatorps klubbhus, shop och restaurang

Beställare: Vasatorps golfklubb

Beställarombud: Joakim Söderberg

Projektkostnad: 8 miljoner

Entreprenadform: Totalentreprenad

Upphandlingsform: privat

Ersättningsform: fast

BTA: 1.400 kvm

Uppdrag: Projektledare

Drottningen

2017-2021: Nybyggnad av kontor

Beställare: Cimbria Fastigheter Drottningen AB

Beställarombud: Anders Bengtsson

Projektkostnad:  150 miljoner

Entreprenadform: Totalentreprenad med samarbetsformen partnering

Upphandlingsform: Privat/LOU

Ersättningsform: Riktpris med incitament

BTA: 7.800 kvm

Uppdrag: Projektledare för kontorshuset Drottningen samt projektstöd i systerprojektet P-huset Drottningen som drevs av Helsingborgshem.

Stortorget - Högvakten 6

2017-2018: Ombyggnad av kontor

Beställare: Castellum

Beställarombud: Ulf Nilsson

Projektkostnad:  -

Entreprenadform: Totalentreprenad

Upphandlingsform: Privat

Ersättningsform: Takpris

BTA: 3000 kvm

Uppdrag: Byggledare och projektledarstöd

Trelleborgs AB

2007: Huvudkontor, ombyggnadsprojekt

Beställarombud: Bertil Nilsson

Kommersiella fastigheter
Märkt på: