DETTA GÖR VI

Projektledning

MAGNACON anlitas som projektledare för både små och stora projekt. Vi som jobbar på MAGNACON har varit ansvariga för projekt mellan 1 -2 000 miljoner. Det handlar om enkla ROT-projekt och extremt komplexa nybyggnadsprojekt.

Vi har också erfarenhet av att driva stora exploateringsområden inkl. framtagande av detaljplaner och fastighetsbildningar. Vi är oftast med från första idén till byggnaden står färdig.

Vi engagerar oss i kundens projekt och tycker att det är viktigt med tydlighet och att ha roligt på jobbet. Arbetsglädje leder till mer engagerade projektgrupper.

Projektering

En väl fungerande projekteringsorganisation är helt avgörande för ekonomin i projektet. Rutiner, processer och mycket ordning och reda tillsammans med bra individer ger ofta bra resultat. MAGNACON har mycket god kännedom av marknaden och utbytet av tekniska konsulttjänster i regionen, vi arbetar kontinuerligt med flera stora konsulthus och har bra samarbete med många små konsultbolag. Beroende på projektets beskaffenhet anpassar vi projekteringen efter detta.

Det kan krävas olika saker för att nå framgång. Flexibilitet, ordning, kunskap, samarbetsförmåga, lyhördhet och enkelhet är några ledord som vi fastnat för i vårt arbete med projekteringsledning. Vi kombinerar ofta och gärna rollen som projekteringsledare med uppdrag som BAS-P och Kontrollansvarig.

Byggledning

När byggproduktionen drar igång hjälper MAGNACON gärna till med byggledning. Vi utgår från byggherrens behov, projektets komplexitet samt entreprenadform när vi tillsammans planerar insatsen av byggledning och kontroll under byggproduktionen. MAGNACON är vana vid olika arbetssätt/rutiner/processer som byggherrar vill arbeta efter.

Vi hanterar byggprojektet efter just dina förutsättningar. MAGNACON förespråkar en kombination av byggledning och uppdrag som kontrollansvarig.

Bas-P

Alla byggprojekt i Sverige måste ha en byggarbetsmiljösamordnare (BAS). Detta uppdrag delas för projektering/planering (BAS-P) samt utförande (BAS-U). Vi på MAGNACON är certifierade BAS-P och kan hjälpa och biträda dig som byggherre i frågor och arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön.

Kontrollansvarig enligt PBL

MAGNACON levererar tjänst som kontrollansvarig enligt PBL genom sina certifierade medarbetare.

Kontrollansvarig hjälper dig som byggherre att säkerställa ditt projekts korrekthet i förhållande till de regelverk som gäller för just ditt projekt. Vi kan hantera samtliga kontakter med myndigheter och biträder dig som byggherre på tekniskt samråd. Både Hans och Oskar har K-behörighet vilket är den högsta nivån och vi är därmed godkända att vara med i projekt av komplicerad art.

Ekonomi

Vi gör både detaljerade projektkalkyler och tidiga överslagskalkyler.

De ekonomiska målen är ett av de viktigaste i ett projekt. För att öka möjligheterna att nå målet är det viktigt att man från början har en bra process för ekonomistyrning. På MAGNACON har vi stor erfarenhet av ekonomistyrning av stora komplicerade projekt.

Strategisk rådgivning

Med vår långa erfarenhet av både stora och små projekt, ombyggnad och nybyggnad samt offentliga
byggnader såväl som privata hjälper vi er med allt från kloka råd till att styra och strukturera era
projekt och arbetsgrupper. Vi arbetar även på ett mer övergripande plan med företag och
ledningsgrupper. En ytterligare tjänst vi erbjuder är att vara ett stöd i våra kunders fastighetsaffärer
med investeringskalkyler och tekniska utredningar.

Upphandling

Vi har erfarenhet av att ta fram såväl förfrågningsunderlag som att lämna anbud inom både privata
och offentliga upphandlingar. När vi är med och utformar förfrågningsunderlag strävar vi alltid efter
att det ska vara tydliga förutsättningar och det ska vara lika enkelt att lämna korrekta anbud som att
utvärdera inlämnat material. Bästa projekten får vi när alla parter känner sig som vinnare och
förutsättningarna för det sätter vi redan i förfrågningsunderlaget.

Drönarflygningar

För att inspektera tak på stora lagerbyggnader eller svårtillgängliga tak högt upp på byggnader passar drönarflygningar perfekt. Detta kan Magnacon också ordna. Levererade foton och filmer blir skarpa
och ger snabbt och enkelt en överskådlig bild av vad som eventuellt behöver åtgärdas. Med drönare
kan vi även ta bilder över omgivningar och utsikt från ännu ej byggda fastigheter.

Utbildningar

Vi har under några år haft förmånen att få hålla i ett antal utbildningar åt bland annat Novo
Utbildning inom projekteringsledning, men också i mjuka frågor som likabehandling och ledarskap.
Viktiga områden där vi själva har lång erfarenhet. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.