Magnacon har fått uppdraget att vara projekt och byggledare till en ny ishall i Landskrona.

Beställare är Landskrona stad och kontraktssumman uppgår till 161 miljoner svenska kronor.

Den nya ishallen kommer att ha två fullstora isrinkar, varav en i en publikhall med läktare för 500 åskådare, och en i en träningshall. Den totala ytan uppgår till 7.400 kvadratmeter. Byggnaden kommer att uppföras enligt miljöbyggnad Silver och skall stå klar hösten 2024.

-Den nya ishallen är starten för Landskrona stads stora satsning på idrottsområdet Karlslund. Vi som företag brinner för friskvård varför det är extra roligt att nu få förtroendet att vara med och utveckla detta område, Hans Utter, Magnacon.