Det är fantastiskt roligt att kunna välkomna ytterligare en ny medarbetare. Torbjörn har en lång erfarenhet från byggbranschen både som hantverkare och arbetsledare.  Med en nytagen examen i produktionsledning tar han nu steget över och blir bygg- och projektledare. Tack vare en kombination av produktionserfarenhet, engagemang och teamkänsla kommer Torbjörn leda nya framgångsrika projekt.