MAGNACON AB har vunnit en upphandling till AKADEMISKA HUS. Upphandlingen skedde i öppen konkurrens enligt LOU och vinnande bidrag kommer från MAGNACON AB. Vi är otroligt glada och entusiastiska över att äntligen få jobba med Akademiska hus och deras spännande projekt i centrala Lund. Speciella förvaltningsobjekt med olika bevarandeklassningar som ställer stora krav på projektorganisationen och varsamhet i de förändringar och anpassningar som skall göras i befintligt bestånd. Uppdragen sträcker sig upp till två år framåt i tiden.